Month czerwiec 2021

Weksel in blanco – co to?

Weksel in blanco jest środkiem wykorzystywanym w celu zabezpieczenia wierzytelności. To papier wartościowy, który musi posiadać wszystkie elementy, określone przez ustawę Prawo wekslowe. Co ważne, aby wystawić weksel, nie trzeba korzystać z żadnego urzędowego formularza. Należy jednak pamiętać, że aby… Continue Reading →

© 2022 softintelligent.com.pl — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑