Analiza SWOT jest to podstawowa metoda analizy strategicznej przedsiębiorstw. Jej nazwę tworzą pierwsze litery angielskich słów:
Strengths, czyli moce strony,
Weaknesses, czyli słabe strony,
Opportunities, czyli szanse, zarówno potencjalne jaki i istniejące,
Threats, czyli zagrożenia (możliwe/prawdopodobne i istniejące).
Taką analizę można z powodzeniem stosować w przypadku całych przedsiębiorstw lub dla jego poszczególnych sfer: finansów, marketingu, produkcji, strategii itp. Analiza SWOT sprawdzi się także w innych aspektach życia, ponieważ jest bardzo uniwersalna.

Na czym polega analiza SWOT?

Analiza SWOT (zobacz: https://digitalhill.pl/blog/analiza-swot-w-kontekscie-seo/) jest przydatna wtedy, kiedy planuje się rozpocząć własny biznes. Opowiadając sobie na pytania o mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, można oprzeć budowanie biznesplanu. Firmy, które już istnieją na rynku, dzięki takiej analizie, mogą określić kierunki rozwoju.

Analizę SWOT najlepiej jest wykonać w trakcie tzw. “burzy mózgów”. Do tego celu można wykorzystać, podzieloną na cztery części, tablicę. Bardzo ważne jest wybranie czynników, które będą analizowane. Cała procedura skupiona jest wokół określenia celu analizy. Na tym etapie koniecznie trzeba wyjaśnić pracownikom czemu ma taka analiza służyć. Następnie przedstawiane są procedury, a w kolejnym etapie przechodzi się do słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń. Później ma miejsce dyskusja, a na końcu przechodzi się do sporządzenia planów na przyszłość.

Zobacz również  Ciekawostki na temat przemysłu

Analiza SWOT – zastosowanie

Analiza SWOT jest znana już od lat 50. XX wieku. W tym czasie pojawiało się wiele nowszych metod i technik, ale z czasem zostawały wypierane przez inne, bardziej aktualne. Natomiast analiza SWOT nadal cieszy się ogromną popularnością. Jej największą zaletą elastyczność, ponieważ może być stosowana dosłownie w każdym przedsiębiorstwie i dotyczyć absolutnie każdej strategii. Dodatkowo analiza SWOT cechuje się prostotą, nie ma w niej niczego skomplikowanego.

Działając przy pomocy analizy SWOT nie wolno zapominać, że jest to metoda bardzo prosta, dlatego dobrze jest się posiłkować innymi strategiami, np. analizą ASTRA lub PEST. Niewątpliwie SWOT, można uznać za najbardziej uniwersalną analizę, ponieważ znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, jednostki administracyjne itp.

Warto jest stosować analizę SWOT, ponieważ pozwala dostrzec mocne i słabe strony projektu. Ważnym elementem są także szanse i zagrożenia. Mając wiedzę na temat tych elementów, można z sukcesem realizować wszystkie założenia, planować kroki na przyszłość, a także skupić się na rozwoju. Analiza SWOT jest polecana dla tych, którzy planują zacząć własny biznes. Dzięki tej metodzie, przyszli przedsiębiorcy, poznają zarówno pozytywne jak i negatywne czynniki. W już istniejących firmach, analiza SWOT, pozwala przygotować strategie działania i wdrażać je w życie, uwzględniając czynniki wewnętrzne i zewnętrze, przy udziale wszystkich elementów, które kryją się pod akronimem słowa SWOT.

Zobacz również  Program komputerowy do biblioteki szkolnej