Prowadzenie firmy to ogromne obciążenie, zwłaszcza jeżeli wiele czynności spoczywa na barkach zaledwie jednej osoby, a tak właśnie najczęściej się dzieje w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Założyciel firmy odpowiedzialny jest za jej rozwój, bieżącą działalność, a także monitorowanie tego, czy należności od kontrahentów wpływają w terminie. Jak można mieć spokojną głowę i myśleć o rozwoju biznesu, gdy średnio raz na kilka dni trzeba wysyłać monity przypominające o zaległych płatnościach? Każdy przedsiębiorca, który chciałby się tego problemu pozbyć raz na zawsze powinien skusić się na faktoring.

Zobacz: https://faktoria.pl/porada/faktoring-krajowy

Czym właściwie jest faktoring?

W największym skrócie, faktoring to przejmowanie na siebie faktur z odroczonym terminem płatności przez zewnętrzną firmę. Można to wytłumaczyć na prostym przykładzie. Firma B zamawia w firmie A panele podłogowe. Firma A realizuje zamówienie i wystawia firmie B fakturę z odroczonym terminem płatności, na przykład na czternaście dni. W normalnych warunkach istnieje duże prawdopodobieństwo, iż na zapłatę trzeba będzie poczekać te dwa tygodnie. Czasami może się to jeszcze bardziej opóźnić. I tu do gry wkracza firma faktoringowa. Przejmuje ona niezapłaconą jeszcze fakturę i wypłaca firmie A należną kwotą pomniejszoną o swoją prowizję. W tym momencie firma faktoringowa będzie ścigała firmę B jeżeli ta spóźni się z zapłatą.

Zobacz również  Lista dokumentów potrzebna do wzięcia kredytu dla firm

Co to jest faktoring krajowy?

Istnieją dwa główne rodzaje faktoringu. Pierwszy z nich to faktoring międzynarodowy, a drugi to faktoring krajowy. Faktoring międzynarodowy obsługuje firmy eksportowe i importowe, które współpracują z podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę w innych krajach. Natomiast zadaniem faktoringu krajowego jest obsługa lokalnych kontrahentów. Faktoring jest bardzo popularny wśród firm o dynamicznym wzroście, które potrzebują bieżącego napływu kapitału, aby móc ten wzrost utrzymać.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszy podział odbywa się na podstawie miejsca zarejestrowania i działalności poszczególnych firm. W tym przypadku można wskazać na faktoring krajowy oraz na faktoring międzynarodowy. Nie jest to jednak jedyne możliwe rozróżnienie. Poza nim występuje także podział na faktoring pełny, faktoring niepełny oraz faktoring mieszany. Można także wyróżnić faktoring jawny oraz faktoring tajny. Na jaki faktoring się zdecydować? To już jest kwestia indywidualna zależna od potrzeb konkretnej firmy. Zawsze warto na ten temat porozmawiać z ekspertami, którzy będą w stanie doradzić najlepsze rozwiązania w tym temacie. O tym, że warto rozważyć możliwość jaką jest faktoring najlepiej świadczy rosnące zainteresowanie wielu firm usługami faktoringu, który z każdym rokiem zyskuje coraz szersze rzesze zadowolonych klientów. Dzięki niemu można liczyć na bieżący przypływ gotówki, a to jest najważniejsze dla zachowania dynamicznego wzrostu firmy.

Zobacz również  Książka obiektu budowlanego - co to jest?