W sytuacji, gdy kontrahent zwleka z uregulowaniem płatności faktury, możemy skorzystać z usługi faktoringu, czyli finansowania faktur – wystawioną przez nas fakturę opłaca nie nasz kontrahent, ale firma usługowa. Kwota zobowiązań jest ograniczona, gdyż obowiązuje tzw. limit faktoringowy. Czym on jest i jak się go oblicza?

Czym jest limit faktoringowy? Jakie są jego rodzaje?

Podpisując umowę o faktoringu z daną firmą, będziemy negocjować także limit faktoringowy (więcej tutaj: https://faktoria.pl/porada/limit-faktoringowy), czyli maksymalną kwotę, do jakiej będziemy mogli finansować swoje faktury w ramach umowy z daną firmą faktoringową. Limit ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb finansowych naszego przedsiębiorstwa i jest odnawialny, co oznacza, że po spłaceniu sfinansowanych faktur, będziemy mogli ponownie z niego skorzystać. Wyróżniamy 3 rodzaje limitu – globalny, sublimit oraz koncentracji. Limit globalny to maksymalna kwota, do jakiej będziemy mogli finansować swoje faktury, bez względu na liczbę twoich kontrahentów, czy wystawianych im faktur – oznacza więc sumę, na jaką maksymalnie zaangażuje się faktor. Sublimit przyznawany jest dla naszego konkretnego partnera biznesowego, z którym współpracujemy – sami ustalamy kwotę, gdyż to my wiemy, na jaką sumę zazwyczaj opiewają faktury. Limit koncentracji to procentowy udział wierzytelności kontrahenta w łącznym finansowanym saldzie – jeśli ta kwota zostanie przekroczona, faktor wstrzyma dalsze finansowanie faktur, do momentu spłaty części należności przez danego kontrahenta. Może także pozwolić na przekroczenie limitu faktoringowego, ale pobierze większą opłatę za usługę (gdyż ponosi większe ryzyko utraty pieniędzy).

Zobacz również  Logistyka sklepów internetowych

Jak się ustala limit faktoringowy?

Firmy faktoringowe to doświadczone przedsiębiorstwa finansowe, więc przed podpisaniem umowy dokładnie analizują sytuację danego przedsiębiorstwa. Przed określeniem limitu faktoringowego sprawdzają także wypłacalność naszych kontrahentów. Naszą pozycję zbadają w oparciu o wskaźnik obrotów, praktyki płatnicze, rzetelność w regulowaniu należności oraz stosowane terminy płatności.

W przypadku faktoringu niepełnego (z regresem) to my będziemy musieli faktorowi zwrócić zapłaconą przez niego na nasz poczet zaliczkę, więc musi on mieć pewność, że będziemy mogli to zrobić. W ten sposób faktor określi także, jaki limit jest nam potrzebny i ile może zaryzykować. Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki temu zyskamy płynność finansową, ale nie będziemy musieli ponosić zbyt dużych kosztów. Zbyt niski limit nie pokryje bowiem należności kontrahentów, a zbyt duży nie będzie wykorzystany, a dodatkowo narazi nas na duże koszty.

Finansowanie faktur wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, ale jeśli limit faktoringowy będzie dobrze określony, zapłacimy tylko za to, z czego będziemy korzystać, zachowując płynność finansową.