Z usług faktoringu korzysta obecnie coraz więcej przedsiębiorców. Może być on bowiem doskonałą alternatywą dla kredytu bankowego czy pożyczki, niemniej jednak – jak każde źródło finansowania – wiąże się z koniecznością ponoszenia pewnych kosztów. Jakie są koszty faktoringu i od czego zależy ich wysokość?

Koszty podstawowe i dodatkowe

Koszty, które ponosi firma korzystająca z faktoringu, można podzielić na podstawowe oraz dodatkowe. Do kosztów podstawowych zalicza się:
• prowizję przygotowawczą,
• prowizję faktora,
• odsetki.
Prowizja przygotowawcza pobierana jest za przeanalizowanie dokumentacji, przyznanie limitu kredytowego oraz przygotowanie umowy. Prowizja faktoringowa wyrażona jest procentowo, a naliczana jest od wartości brutto faktury przedstawionej do wykupu. Odsetki zaś faktor pobiera od faktycznie wypłaconej klientowi kwoty, która może wynosić nawet 100% wartości faktury, w zależności od rodzaju faktoringu. Firmy korzystające z usługi faktoringu mogą być również zobligowane do uiszczania opłat dodatkowych. W ich skład wchodzi na przykład prowizja za przejęcie ryzyka, co następuje w przypadku faktoringu pełnego. Klient może również zostać obciążony kosztami utrzymania rocznego limitu, przygotowywania korekt czy aneksów, a także opłatą likwidacyjną.

Od czego zależą koszty faktoringu?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, jaki właściwie będzie koszt faktoringu, jeśli zdecydują się z niego skorzystać (https://faktoria.pl/porada/Koszt-faktoringu-Faktoria)? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ finalna kwota zależy tak naprawdę od bardzo wielu czynników. Jednym z nich jest rodzaj faktoringu, na jaki decyduje się podmiot gospodarczy. Najdroższy jest faktoring pełny, czyli taki, w którym faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Nieco mniej firmy zapłacą za faktoring niepełny, gdy ryzyko braku otrzymania zapłaty pozostaje po ich stronie. Co więcej, koszt faktoringu zależy od obecnej sytuacji finansowej klienta, a także przyznanego limitu kredytowego. Firmy, które przez dłuższy okres czasu korzystają z usług danej firmy faktoringowej, często mogą liczyć na różnego rodzaju rabaty, choć ich ewentualne przyznanie jest kwestią indywidualną. Wreszcie koszt faktoringu zależy od samej oferty, na jaką finalnie zdecyduje się przedsiębiorca.

Zobacz również  Na co zwrócić uwagę w umowie kredytowej?

Koszty i korzyści

Sam koszt faktoringu może okazać się w długim okresie czasu niższy, niż koszt zaciągnięcia kredytu bankowego czy korzyści. Co więcej, warto mieć na uwadze korzyści, które płyną z wyboru faktoringu jako źródła finansowania działalności gospodarczej. Przede wszystkim faktoring pozwala utrzymać firmom płynność finansową, która chroni je przed bankructwem. Dodatkowo dzięki faktoringowi podmioty gospodarcze mogą zdywersyfikować źródła finansowania obcego, co również jest dla nich bardzo korzystnym rozwiązaniem. Podstawową zaletą faktoringu jest jednak fakt, iż przedsiębiorca nie musi zamrażać gotówki w należnościach, lecz może nią swobodnie obracać bez względu na datę wymagalności faktury.