O składkach ZUS słyszy każdy kto ma do czynienia z pracą, czy to osoba zatrudniona na etacie, czy to przedsiębiorca, który przy okazji jest pracodawcą. Comiesięczne płacenie tych składek jest obowiązkowe i należy przestrzegać terminów. W przeciwnym razie można się spotkać z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

O czym trzeba wiedzieć?

Składki ZUS (przeczytaj więcej: https://faktoria.pl/porada/nieplacenie-skladek-zus-w-terminie), które trzeba płacić to ubezpieczenie emerytalne, rentalne, chorobowe i zdrowotne, ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy i, jeśli zatrudnia się pracowników, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość tych składek co roku się zmienia, ale zawsze w górę. Oczywiście, istnieją możliwości korzystanie z takich ulg jak: 60% od podstawy, preferencyjne 30%, “ulga na start” lub “mały ZUS”, ale finalnie wszystkie z czasem osiągną pełną kwotę.

Terminy opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są dla przedsiębiorców czymś, czego absolutnie nie mogą przeoczyć. Z reguły istnieją trzy:
1. do 5. kolejnego miesiąca i dotyczą one tzw. “budżetówki”,
2. do 10. kolejnego miesiąca płacą składki samozatrudnieni, np. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
3. do 15. kolejnego miesiąca, zobowiązani są płacić składki wszyscy pozostali.

Można powiedzieć, że te terminy są święte i lepiej nie przeoczyć żadnego z nich. Jeśli termin wypada w dniu, który jest wolny, to w takim przypadku następuje przesunięcie do pierwszego dnia roboczego.

Zobacz również  Lista dokumentów potrzebna do wzięcia kredytu dla firm

Brak opłaconych składek – konsekwencje

Jak już zostało wspomniane, składki ZUS muszą być płacone terminowo i wynika to z przepisów prawa. Niestety, czasami przedsiębiorcy mają gorszy miesiąc i nie generują dochodów, ale składki mimo to, trzeba regulować. W przeciwnym razie grożą nieprzyjemne konsekwencje, takie jak:
1. Grzywna, która wynosi do 5000 zł
2. Odsetki za zwłokę, które mogą być anulowane jedynie w przypadku, gdy nie przekroczą 6,60 zł,
3. Opłata dodatkowa,
4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli przedsiębiorca nie opłaca składek od dłuższego czasu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zgłosić wniosek o upadłość, wystąpić z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności, a nawet dokonać zabezpieczeniu na majątku przedsiębiorcy.

Nieuregulowane składki na ubezpieczenie chorobowe skutkują tym że przestaje ono obowiązywać, do momentu ponownego opłacenia.

Obecna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa spowodowała, że wielu przedsiębiorców znalazło się w ciężkiej i trudnej sytuacji finansowej i wielu z nich nie stać na zapłacenie składek, ponieważ ich biznesy albo bardzo ucierpiały albo zostały całkowicie zamknięte. Co wobec tego mogą zrobić? Jedynym wyjściem jest złożenie wniosku do ZUS-u z prośbą o odroczenie lub rozłożenie składek na raty. Jeśli urząd pozytywnie rozpatrzy prośbę to ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne, a także ubezpieczenie emerytalne pracowników trzeba zapłacić. Nie ma możliwości, żeby tego uniknąć. Można uznać, że ZUS-u nie interesuje, że pracodawca ma kłopoty w firmie.

Zobacz również  Jak obliczyć dochód netto?