W przypadku właściciela nieruchomości czy też jego zarządcy konieczne jest prowadzenie księgi obiektu budowlanego. Okazuje się, że brak takowej dokumentacji może przyczynić się do wielu nieprzyjemności w przyszłości, łącznie z koniecznością uiszczenia opłaty związanej z nałożeniem grzywny. Oczywiście obowiązek prowadzenia takiej książki obiektu budowlanego nie jest narzucany każdemu, o czym też warto wiedzieć. Niektóre obiekty budowlane są wyłączone z tego obowiązku. Kolejną kwestią jest to, że trzeba robić to prawidłowo, stosując się do odgórnie narzuconych wytycznych.

Zobacz: https://www.pasazbiurowy.pl/blog/akcesoria-biurowe/do-czego-niezbedna-jest-ksiazka-obiektu-budowlanego/

Czym jest książka obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego to nic innego jak dokument zawierający kluczowe dane dotyczące oceny bieżącego stanu technicznego obiektu budowlanego, łącznie z przeprowadzonymi remontami i przebudowami. Nasuwa się wobec tego pytanie, czy każdy musi prowadzić obowiązkowo taką książkę obiektu budowlanego, aby uchronić się przed nałożeniem grzywny? Na szczęście nie dotyczy to budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Poza tym tego typu dokumentacja powinna być prowadzona dla każdego budynku. To samo dotyczy obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem objętym obowiązkiem sprawdzenia. Do wyjątków zalicza się obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiekty budowlane niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę. Księgi obiektu budowlanego nie trzeba prowadzić w przypadku dróg ani obiektów mostowych – warunkiem jest prowadzenie wówczas książki drogi lub książki obiektu mostowego. Wzór takiej książki obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego. W Internecie również jest wiele stron zawierających przydatne informacje na ten temat, na których można śmiało bazować.

Zobacz również  Rozwiązania logistyczne dla sklepów online

Co musi się obowiązkowo znaleźć w takiej książce obiektu budowlanego?

Jako, że książka obiektu budowlanego jest sumą przeróżnych dokumentów, trzeba wiedzieć, co powinna dokładnie zawierać. Właściciel lub zarządca nieruchomości musi dołączyć protokoły z kontroli obiektu budowlanego. Obejmują one nawet te związane z systemem ogrzewania i klimatyzacją. Nie może zbraknąć dokumentacji dotyczącej oceny i ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Podobnie jak świadectwa charakterystyki energetycznej. Dalej mamy obszerną dokumentację budowy. Chodzi tutaj nie tylko o same pozwolenie na budowę wraz z projektem obiektu i dziennik budowy, ale też o przeróżne protokoły, rysunki, opisy, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu. Co jeszcze jest wymagane? Do książki obiektu budowlanego obowiązkowo trzeba dołączyć dokumentację powykonawczą. Na tym jednak nie koniec. Dochodzą do tego inne dokumenty i decyzje, które mają jakikolwiek związek z danym obiektem budowlanym. Podobnie jak instrukcje obsługi i eksploatacji samego obiektu oraz zamontowanych instalacji i urządzeń. Taka książka obiektu budowlanego powinna zostać założona już w dniu oddania obiektu do użytkowania. Prowadzić ją należy przez cały okres jego eksploatacji.