Warto wiedzieć, że bardzo często przedsiębiorcy, którzy potrzebują wsparcia finansowego nie wiedzą jakie dokumenty będą im potrzebne do uzyskania kredytu. Należy zaznaczyć, że kredyt dla firm z roku na rok jest coraz popularniejszym produktem na rynku.

Dlaczego banki decydują się udzielać kredytów przedsiębiorstwom?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że banki dostrzegają przede wszystkim w początkujących przedsiębiorcach ogromny potencjał. Zdecydowana większość młodych biznesmenów zakłada działalność gospodarczą, by uzyskać wolność zawodową. Oczywiście w pewnym momencie prowadzenia firmy przedsiębiorcy decydują się na wzięcie kredytu dla swojej firmy. Bardzo często zmuszają ich do tego podatki, wysokie koszty prowadzenia firmy czy liczne składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokładna analiza i strategia

Rekomendowane jest najpierw bardzo dokładne przejrzenie, a także porównanie ofert poszczególnych banków. Godnym uwagi jest fakt, że część instytucji finansowych jeszcze kilka lat temu nie miała na swoich stronach internetowych informacji o produktach kredytowych. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, aby przy pożyczaniu nawet małych kwot pieniężnych nie kierować się emocjami. Decyzja powinna być podjęta świadomie. Nie można zapomnieć o odpowiedzialności za spłatę późniejszych zobowiązań. Najlepszym możliwym sposobem będzie bardzo szczegółowe przeanalizowanie sytuacji na rynku. Warto zestawić przychody z wydatkami firmy. Dobrym rozwiązaniem będzie także stworzenie przynajmniej kilku wariantów, w przypadku, gdyby w pewnym momencie zabrakło środków na spłatę raty.

Zobacz również  Jak obliczyć dochód netto?

Jakie dokumenty będą potrzebne, by otrzymać kredyt firmowy?

Warto przede wszystkim wiedzieć, że zdecydowana większość dostępnych na rynku kredytów dla firm charakteryzuje się znacznie niższym oprocentowaniem od odpowiedników dla osób fizycznych. Jest to oczywiście związane z obniżoną marżą, która jest narzucana przez bank.

Przedsiębiorcy powinni oprócz zeznań podatkowych dostarczyć bankowi także istotnych informacji o swojej firmie. Konieczne będzie przede wszystkim zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także nadaniu numerów REGON i NIP.

Z kolei w przypadku spółek niezbędne będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego. Instytucja finansowa będzie przede wszystkim skupiała się na ocenieniu potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa ubiegającego się o kredyt. Należy zatem przedłożyć dokumentację dotyczącą rozchodów i przychodów. Firmy handlowe muszą natomiast przedstawić zasoby produkcyjne, stany magazynowe czy wszelkie zapasy.

Przedsiębiorca będzie oczywiście musiał wykazać planowane i aktualne zobowiązania czy niespłacone należności. Bank zażąda także zaświadczenia o tym, że właściciel firmy nie zalega ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zaliczką na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Niezbędny będzie również wyciąg z konta bankowego potwierdzający wysokość miesięcznych wydatków oraz wpływów.