Studia podyplomowe są odpowiedzią na potrzeby osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć horyzonty. Dają one szanse na szybkie i uzyskanie koniecznego wykształcenia i wiedzy, a trwają krócej niż studia magisterskie. Studia rachunkowość budżetowa są przeznaczone dla osób, które zajmują się budżetami w jednostkach samorządowych.

Czym jest rachunkowość budżetowa?

Rachunkowość to system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, który ma umożliwiać uzyskanie, przetwarzanie i prezentację informacji finansowych. Ważną częścią rachunkowości jest więc księgowość, która polega na ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Rejestracja zdarzeń gospodarczych pomaga w określeniu, jaki jest stan obecnego posiadania, co jest podstawą do tworzenia dalszego planu działania przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji. Rachunkowość budżetowa jest jednak trochę inna, co wynika ze specyfiki działalności. Jednostki sfery budżetowej, czyli samorządy różnego szczebla, działają nie po to, by osiągnąć zysk – nie jest on celem ich działania, jak jest to w przypadku przedsiębiorstw. Ponadto zasady ich działania w kwestii finansów określa nie tylko ustawa o rachunkowości, lecz także ustawa o finansach publicznych oraz przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów określające szczegółowe zasady rachunkowości dla tych jednostek. Jeśli chcemy zajmować się finansami jednostek budżetowych, takie studia są dla nas, gdyż zdobędziemy wiedzę niezbędną do pracy w jednostkach sektora finansów publicznych i umożliwiają rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Zobacz również  Jakie są zajęcia na studiach informatycznych? Tutaj cała lista

Kilka słów o studiach podyplomowych z rachunkowości budżetowej

Na studiach podyplomowych nauczymy się, jak prowadzić księgi rachunkowe oraz udoskonalimy umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szczególna uwaga skupiona jest na rachunkowości budżetowej, więc przekazywana będzie wiedza na temat uregulowań prawnych w zakresie sfery budżetowej. Dowiemy się, jak prowadzi się ewidencję księgową w zakresie majątku i źródeł finansowania działalności, dochodów i wydatków budżetowych. Ponadto zapoznamy się ze szczegółową strukturą sprawozdań finansowych. Po studiach będziemy profesjonalnymi pracownikami sfery budżetowej – będziemy więc umieli wycenić i zewidencjonować majątek jednostek budżetowych, zapoznamy się ze szczegółową strukturą sprawozdań budżetowych i finansowych, a także będziemy umieli tworzyć budżet zadaniowy. Wiedza ta przyda nam się podczas pracy w urzędzie, lecz także pozwoli na pracę w biurze rachunkowym czy firmie usługowej, która specjalizuje się w wykonywaniu zadań zlecanych przez jednostki budżetowej – będziemy umieli tak stworzyć ofertę, by wygrać przetarg.
Studia podyplomowe rachunkowość budżetowa to ważny etapem w edukacji osób, które marzą o stanowisku dyrektora finansowego w jednostkach budżetowych.

Oferta studiów podyplomowych: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1354,rachunkowosc_budzetowa_i_finanse_publiczne.html