Ekonomia to dziedzina nauki znana człowiekowi od wieków. To przyszłościowy kierunek studiów, na który często decydują się maturzyści. Oferuje ciekawe perspektywy zawodowe i wysokie zarobki. Pozwala na zrozumienie mechanizmów ekonomicznych działających we współczesnym świecie.

 

Jak można studiować ekonomię?

 

Ekonomia to kierunek, który znajduje się w ofercie wielu prestiżowych uczelni w całej Polsce i stanowi jedne z najchętniej wybieranych studiów przez maturzystów. Charakteryzuje się połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyczną. Zajmuje się problemami kryzysów gospodarczych, optymalizacją zarządzania zasobami. Współczesna ekonomia bada również zjawiska bezrobocia, inflacji, wzrostu gospodarczego i wielu innych.

 

Ekonomię można studiować w dwóch trybach: stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Na uczelniach prywatnych oba tryby są płatne, natomiast uczelnie państwowe wymagają opłat jedynie za tryb zaoczny. Możliwość studiowania dziennego lub zaocznego ułatwia pogodzenie studiów z pracą i innymi obowiązkami. Takie ułatwienia oferuje np. Uniwersytet Ekonomiczny http://www.ue.wroc.pl/

 

Studia I-go stopnia trwają 3 lata. Po tym czasie, za obronę pracy dyplomowej można otrzymać tytuł licencjata. Stopień II trwa 2 lata i kończy go uzyskanie tytułu magistra. Podczas studiów II-go stopnia istnieje wiele możliwości specjalizacji, co jest pomocne w późniejszej perspektywie poszukiwania pracy.

Zobacz również  Jakie są koszty faktoringu?

Mba.

Gdzie można pracować po ukończeniu ekonomii?

 

Absolwenci ekonomii mają szerokie możliwości jeżeli chodzi o budowanie kariery zawodowej. Mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, takich jak np. banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Ekonomiści znajdują zatrudnienie również w sektorze produkcyjnym i przetwórczym, w biurach rachunkowych i doradztwa finansowego. Mogą realizować się też w instytucjach badawczych i kontrolnych, zajmujących się np. przeprowadzaniem audytów.

 

Dzięki możliwości wyboru specjalizacji w tracie studiów, student może przygotować się do wybranej ścieżki kariery. Absolwenci ekonomii mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

Czego oczekuje się od kandydata na studia z ekonomii?

 

Osoba, która decyduje się na podjęcie studiów na kierunku ekonomia powinna posiadać umiejętność analitycznego myślenia i zdolności zarówno do przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych. Ponadto, bardzo ważna jest łatwość w wyrażaniu myśli, przydatna w sporządzaniu raportów.

 

Od kandydata oczekuje się również zainteresowania bieżącymi wydarzeniami społecznymi i gospodarczymi w Polsce i na świecie. Umiejętność odniesienia nauki ze studiów do rzeczywistego świata jest bardzo ważną cechą u przyszłego studenta ekonomii.

 

Czego można nauczyć się na studiach z ekonomii?

 

Ekonomia to nauka, która czerpie wiele z innych dziedzin, takich jak matematyka, prawo, socjologia i finanse. Studiowanie ekonomii pozwala na zrozumienie mechanizmów ekonomicznych, które działają we współczesnym świecie. Studia te są również okazją do zdobycia umiejętności praktycznych, przydatnych w karierze zawodowej.

Zobacz również  Studia podyplomowe dla informatyków