Month sierpień 2021

Jak obliczyć dochód netto?

W umowie o pracę najczęściej podawana jest kwota brutto wynagrodzenia. Nie jest to jednak suma, którą zatrudniony otrzyma na konto. Od kwoty brutto należy bowiem odliczyć składki ZUS, zaliczkę na podatek dochodowy oraz ewentualne, dodatkowe potrącenia. Jak obliczyć dochód netto… Continue Reading →

© 2022 softintelligent.com.pl — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑