Certyfikat budowlańca jest potwierdzeniem uczciwości i rzetelności świadczonych usług. Można go otrzymać po kompleksowej kontroli jakości, potwierdzającej utrzymywanie wysokich standardów obsługi. Certyfikat wydawany jest zarówno średnim i małym przedsiębiorstwom, jak i indywidualnym fachowcom z branży budowlanej. Warto pozyskać taki dokument, aby wyróżnić się na tle konkurencji i zdobyć nowych klientów.

Jak przyznawany jest certyfikat?

Certyfikat budowlańca można uzyskać składając wniosek o przeprowadzenie weryfikacji przez wybrane stowarzyszenie gromadzące fachowców z branży budowlanej. Można to zrobić wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej stowarzyszenia lub zgłaszając się do stacjonarnego oddziału. Wyznaczeni przez podmiot specjaliści terenowi dokonują szczegółowej kontroli zgłoszeniodawcy.

Pod uwagę brane są przede wszystkim opinie klientów na temat wykonanych usług. Ponadto specjaliści monitorują przestrzeganie regulaminu stowarzyszenia i weryfikują roszczenia klientów oraz kontrahentów w zakresie jakości, uczciwości i terminowości. Sprawdzeniu podlegają także referencje członków stowarzyszenia. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń kodeksu etycznego lub regulaminu możliwe jest pozbawienie członka uzyskanego wcześniej certyfikatu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać certyfikat?

W celu uzyskania certyfikatu budowlańca i zostania członkiem stowarzyszenia należy spełnić ściśle określone warunki. Konieczne jest umożliwienie stałej weryfikacji swoich usług przez uprawnionych do tego specjalistów. Na ich ocenę ma wpływ przede wszystkim opinia klienta ostatecznego. Do pozyskania certyfikatu budowlańca niezbędne jest także udostępnienie wszystkich informacji dotyczących kwalifikacji pracowników, świadczonych usług i doświadczenia na polskim rynku budowlanym.

Osoba lub firma, która stara się o certyfikat musi zobowiązać się do przestrzegania kodeksu etycznego i regulaminu, a także do promowania zawartych w nim wartości. Celem tych działań jest zwiększenie konkurencyjności branży budowlanej. Posiadanie certyfikatu uprawnia do posługiwania się logo stowarzyszenia oraz do korzystania z materiałów promocyjnych potwierdzających członkostwo.

Jakie korzyści daje certyfikat budowlańca?

Certyfikat budowlańca to dla klienta gwarancja, że wybrana firma lub fachowiec zapewnia rzetelność i wysoką jakość obsługi. Dzięki temu można zyskać przewagę nad konkurencją i zdobyć nowych klientów. Bardzo ważne jest to, że każdy potencjalny klient może sprawdzić na stronie stowarzyszenia, jaka firma lub fachowiec posiada certyfikat. To darmowa, niezwykle efektywna reklama, z której warto skorzystać. Takie certyfikaty można zdobyć na http://www.atppg.pl/

Kolejną zaletą posiadania certyfikatu budowlańca jest możliwość korzystania z materiałów promocyjnych oznaczonych logo stowarzyszenia. Członkowie otrzymują wizytówki, bannery informacyjne czy przykładowe logo, które potwierdza członkostwo i może być umieszczone, np. na stronie internetowej usługodawcy czy na ulotkach informacyjnych. Certyfikat daje możliwość wykreowania pozytywnego wizerunku firmy, co w dzisiejszych czasach jest bezcenne.