Adhezja to siła łącząca ze sobą dwa materiały występująca w miejscu ich łączenia. Siła ta dotyczy fizycznych oddziaływań występujących w miejscu łączenia się ze sobą klejonych powierzchni. Siła adhezji wykorzystywana jest podczas klejenia ze sobą dowolnych materiałów.

Rodzaje adhezji

Adhezję podzielić można na właściwą i mechaniczną. Teoria fizyczno-chemiczna głosi, że właściwa ahezja https://www.buehnen.pl/obsluga/glosariusz/adhezja wynika z działania sił pomiędzy cząsteczkami, np. cieczy i ciała stałego w zakresie nieprzekraczającym 1 μm. Wytrzymałość łączenia podczas adhezji mechanicznej uzależniona jest od parametrów wytrzymałościowych klejonych ze sobą cieczy lub ciała stałego.
Im większa penetracja powierzchni ciała stałego przez ciecz, tym silniejsza jest siła adhezji. Penetracja uzależniona jest, od lepkości cieszy. Im jest ona mniejsza, tym ciecz głębiej wnika w ciało stałe, co prowadzi do silniejszego sklejenia się ze sobą powierzchni. Na penetrację materiałów wpływa również temperatura, ciśnienie, kształt powierzchni, czas penetracji oraz głębokość nierówności występujących na powierzchni.

Zastosowanie adhezji

Adhezja jest zjawiskiem występującym podczas klejenia dowolnych powierzchni. Siła ta pojawia się podczas klejenia taśmą samoprzylepną. Wykorzystywana jest w nowoczesnych powłokach lakierniczych, które po nałożeniu na daną powierzchnię nie odpadają. Siła ta wykorzystywana jest przez niektóre zwierzęta, w celu poruszania się po pionowych powierzchniach lub liściach.
Adhezja mierzona jest siłą, jaką włożyć trzeba w rozdzielenie ze sobą klejonych powierzchni o konkretnej wielkości. Jeśli zjawisko adhezji jest duże, wówczas trzeba włożyć dużo siły i pracy w rozdzielenie materiałów.

Zobacz również  Skanowanie dokumentów w systemie Linux

Jak przygotować powierzchnię do adhezji?

Dobrze przygotowanie powierzchni przed klejeniem jest bardzo ważne. Aby adhezja była duża i trwała należy odtłuścić i oczyścić klejone powierzchnie. Źle przygotowane materiały przed klejeniem nie dadzą oczekiwanego efektu, ponieważ klej przyklei się do zabrudzeń, które z kolei nie przykleją się do drugiego z materiałów w sposób trwały.
Pierwszym sposobem przygotowania materiałów jest ich oczyszczenie oraz odtłuszczenie. Etap ten ma na celu usunąć z powierzchni, smary, tłuszcze oraz inne zabrudzenia. Do odtłuszczania powierzchni należy wybrać odpowiedni środek i zwrócić uwagę na czas jego schnięcia, do jakiego rodzaju materiałów można go stosować i czy pozostawia osad na czyszczonych powierzchniach.
Kolejnym sposobem jest aktywacja polegająca na nałożeniu podkładu na powierzchnie, które trudno skleić, np. polietylen i polipropylen. Podkład ma na celu wzmocnienie siły adhezji, co umożliwi efektowne i mocne sklejenie ze sobą dwóch powierzchni.
Ostatnim sposobem na przygotowanie materiałów do klejenia jest ich obróbka mechaniczna. Polega ona na piaskowaniu, szlifowaniu oraz czyszczeniu przy użyciu szczotki drucianej lub papieru ściernego. Po użyciu papieru ściernego lub szczotki drucianej powierzchnie rozwijają, co oznacza, że w materiałach robią się rowki, do których dostaje się klej i mocniej skleja ze sobą powierzchnie.